REGULAMINY

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Regulamin zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków i rozliczania poniesionych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie 07 styczeń 2016 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin Ochrony Danych Osobowych 24 wrzesień 2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin określający zasady użytkowania lokali w domach spółdzielczych, oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców 25 sierpień 2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie. 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody i kanalizacji oraz ustalania płatności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie. 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali odzyskanych przez Spółdzielnię – wolnych w sensie prawnym. 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin Ustanawiania praw odrębnej własności lub najmu lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy terenu 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień na wykonawstwo usług, dostaw i robót budowlanych zlecanych na zewnątrz w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin obowiązków Spółdzielni, członków, właścicieli i najemców, w zakresie napraw wewnątrz lokali 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin Funduszu Społeczno Wychowawczego SM w Sulechowie 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych, garaży i dzierżawę terenu 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin najmu lokali określający zasady najmu lokali mieszkalnych i obowiązki najemcy w czasie i po zakończeniu najmu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie. 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Regulamin rozliczeń kosztów z tytułu zużycia energii cieplnej do ogrzewania lokali oraz podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ulica Kamienna nr 12 24 wrzesień 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.