PŁATNOŚCI

Ustalenie należności za wodę według wskazań wodomierza 2023

U S T A L E N I E   N A L E Ż N O Ś C I

za wodę według wskazań wodomierza

                                

ZMIANIE ULEGAJĄ OD DNIA :

06.05.2023 r.

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Z I M N A  W O D A C I E P Ł A  W O D A

* Dostawa zimnej wody

* Odprowadzenie ścieków

12,89  zł/m3

12,89  zł/m3

Zaliczka na podgrzanie
zimnej wody 

34,00  zł/1m3

od 01.10.2022 r. zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej

RAZEM:  12,89  zł/m3  46,89  zł/m3 

 

POWYŻSZE CENY SĄ CENAMI BRUTTO I OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 06.05.2023 r.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.