Organy Spółdzielni

ORGANY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SULECHOWIE:

Walne zgromadzenie członków

Rada nadzorcza w składzie:

Prezydium:

Bilski Michał - Przewodniczący
Gancarz Zofia - Zastępca przewodniczącego
Koteluk Barbara - Sekretarz

Członkowie Rady:

Dąbrowska Izabela
Jagodzińska-Kochaniak Krystyna
Kmieciński Henryk
Kozłowski Julian
Leśniewska Wiesława
Serafinowicz Iwona

Zarząd:

Karol Cegłowski - Prezes zarządu

Jerzy Gorzelany - Członek zarządu

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.