PRZETARGI

Przetarg Termomodernizacja budynków mieszkalnych Wiśniowa 19, Niepodległości 6 w Sulechowie"

Zapytanie ofertowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kamiennej 12 w Sulechowie planuje zlecenie robót związanych z kompleksową termomodernizacją budynków „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Wiśniowa 19, Niepodległości 6 w Sulechowie” zgodnie z wymogami technicznymi wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych.

Zakres rzeczowy robót:
Wykonanie termomodernizacji ścian budynków metodą lekko-mokrą wraz z pracami towarzyszącymi. Zakres prac zgodnie z przedmiarami robót.

Wymagania techniczne dla komponentów oferowanych systemów ociepleń:
Technologia ocieplenia elewacji: metodą np.WEBER,ARSANIT lub równorzędna. Instalacja c.w.u. z rur preizolowanych z montażem zaworów podpionowych i odcinających w mieszkaniach oraz montaż zaworów podpionowych c.o. jeżeli jest potrzeba.

W przypadku zainteresowania, prosimy o pobranie dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie i złożenie oferty w formie formularza ofertowego z załączonymi do niego dokumentami i kosztorysami ofertowymi zgodnie ze SIWZ w kopercie z napisem:

Oferta „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Wiśniowa 19, Niepodległości 6 w Sulechowie” osobiście na adres zamawiającego Sulechów ul. Kamienna 12 pokój nr 4 lub doręczenie pocztą do godz. 11 dnia 14.02.2024 r.

Termin zakończenia robót: 30.06.2024 r.
Termin składania ofert: 14.02.2024 r. godz. 11:00

Oferta winna zawierać:
Dokumenty wyszczególnione w SIWZ w rozdziale VII, ofertę, kosztorysy ofertowe, kartę gwarancyjną, oświadczenie w trybie art. 22 ust.1

Otwarcie ofert nastąpi 14.02.2024 r. godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ul. Kamienna 12. Szczegółowe informacje można uzyskać u Ryszarda Kądzieli tel. (068) 459 59 93, Ewa Kotowska tel. 68 459 59 94

 

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.