OGŁOSZENIA

Decyzja Walnego Zgromadzenia z dn. 21,22.06.2023

INFORMACJA

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dna 21,22,06.2023r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2023r. na podstawie Protokołu z obrad Kolegium z dnia 05.09.2023r. - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie informuje, że do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie zostali wybrani niżej wymienieni członkowie:

  1. Bilski Michał
  2. Dąbrowska Izabela
  3. Gancarz Zofia
  4. Jagodzińska-Kochaniak Krystyna
  5. Kmieciński Henryk
  6. Koteluk Barbara
  7. Kozłowski Julian
  8. Leśniewska Wiesława
  9. Serafinowicz Iwona
Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.