PRZETARGI

Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 4, Klonowa 2 w Sulechowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa

66-100 Sulechów ul. Kamienna 12

                                                                                                                                              

                             Zapytanie ofertowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kamiennej 12 w Sulechowie planuje zlecenie robót związanych z kompleksową termomodernizacją budynków „Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 4, Klonowa 2 w Sulechowie” zgodnie z wymogami technicznymi wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych

Zakres rzeczowy robót:

Wykonanie termomodernizacji ścian budynków metodą lekko-mokrą wraz z pracami towarzyszącymi.

Zakres prac zgodnie z przedmiarami robót

Wymagania techniczne dla komponentów oferowanych systemów ociepleń:

Technologia ocieplenia elewacji: metodą np.WEBER,ARSANIT lub równorzędna. Instalacja c.w.u. z rur preizolowanych z montażem zaworów podpionowych i odcinających w mieszkaniach oraz montaż zaworów podpionowych c.o. 

W przypadku zainteresowania, prosimy pobranie dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie i złożenie oferty w formie formularza ofertowego  z załączonymi do niego dokumentami i kosztorysami ofertowymi zgodnie ze SIWZ w kopercie z napisem: 

Oferta.„Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 4,  Klonowa 2 w Sulechowie”osobiście na adres zamawiającego Sulechów ul. Kamienna 12           pokój nr 4 lub doręczenie pocztą do godz. 11 dnia 22.06.2021 r.

Termin zakończenia robót: 30.12.2021 r.

Termin składania ofert:   22.06.2021 r. godz. 11 00

Oferta winna zawierać:

Dokumenty wyszczególnione w SIWZ w rozdziale VII, ofertę, kosztorysy ofertowe, kartę gwarancyjną, oświadczenie w trybie art. 22 ust.1

Otwarcie ofert nastąpi 22.06.2021 r. godz. 12 00 w Spółdzielni Mieszkaniowej    w Sulechowie ul. Kamienna 12

Szczegółowe informacje można uzyskać u Ryszarda Kądzieli tel.(068)4595993 ,    Ewa Kotowska tel. 68 4595994

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2022. All rights reserved.