PRZETARGI

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Wiśniowej 21C/18

PRZETARG

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ul. Kamienna 12 ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, położonego w Sulechowie przy ul. Wiśniowej 21 C / 18. Pow. użytkowa lokalu 46,20m2, pow. użytkowa pomieszczeń przynależnych 3,60 m2.

 

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi 189.700,00 zł./ sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100/.

Dnia 13.06.2022 r. o godz. 12:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kamiennej 12 w Sulechowie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na lokal mieszkalny położony przy ul. Wiśniowej 21C/18 w Sulechowie.

 

Cena wywoławcza: wartość rynkowa lokalu mieszkalnego.

Wadium : 10 % wymaganej wartości rynkowej lokalu należy wpłacić w kasie Spółdzielni do godz. 9:00 w dniu przetargu.

 

Osoba, która wygra przetarg, poniesie koszty związane z wydzieleniem nieruchomości oraz koszty zawarcia umowy notarialnej.

Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2022. All rights reserved.