Organy Spółdzielni

ORGANY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SULECHOWIE :

 

  1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

  1. RADA NADZORCZA W SKŁADZIE :

PREZYDIUM :

 

SUWAŁA BARBARA - PRZEWODNICZĄCY

ŁYSIEŃ EWA - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

JARECKA-CIEŚLAK ROMUALDA - SEKRETARZ

 

CZŁONKOWIE RADY :

 

             BIEGAŃSKA DANUTA

             CZERKAWSKI RYSZARD

GORZELANNA TERESA

             KOZŁOWSKI JULIAN

ŁYSIEŃ EWA

             RÓŻYCKI SEBASTIAN

 

  1. ZARZĄD :

KAROL CEGŁOWSKI - PREZES ZARZĄDU

JERZY GORZELANY - CZŁONEK ZARZADU

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2023. All rights reserved.