Przetarg Klonowa

PRZETARG

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie przy ul. Kamiennej 12

ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych, położonych:

 

  1. Klonowa 6 D m 32, III piętro, o pow. użytkowej 41,30 m², pow. pomieszczeń przynależnych 3,70 m². Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi 102.640,00 zł.

  2. Klonowa 6 C  m 17, parter, o pow. użytkowej 58,60 m², pow. pomieszczeń przynależnych 6,0 m². Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi 138.900,00 zł.

Dnia 08.04.2019r. o godz. 12.00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dla wszystkich chętnych na lokale mieszkalne na ul. Klonowej 6.

 

Cena wywoławcza : wartość rynkowa lokalu mieszkalnego.

 

Wadium – 10% wymaganej wartości rynkowej lokalu należy wpłacić w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do godz. 9;00 w dniu przetargu.

 

Osoba, która wygrała przetarg, poniesie koszty związane z wydzieleniem nieruchomości oraz koszty zawarcia umowy notarialnej.

Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2020. All rights reserved.