PRZETARGI

Przetarg - Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 13, Morelowa 21 w Sulechowie

Zapytanie ofertowe

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kamiennej 12 w Sulechowie planuje zlecenie robót związanych z kompleksową termomodernizacją budynków „Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 13, Morelowa 21 w Sulechowie” zgodnie z wymogami technicznymi wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych

 

Zakres rzeczowy robót:

Wykonanie termomodernizacji ścian budynków metodą lekko-mokrą wraz z pracami towarzyszącymi, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej klatek schod. i piwnic, wymianę instalacji ciepłej wody.

Zakres prac zgodnie z przedmiarami robót

 

Wymagania techniczne dla komponentów oferowanych systemów ociepleń:

Technologia ocieplenia elewacji: metodą np.WEBER,ARSANIT lub równorzędna. Instalacja c.w.u. z rur preizolowanych z montażem zaworów podpionowych i odcinających w mieszkaniach. 

Proponowane metody termomodernizacji muszą być dopuszczone do stosowania odpowiednią aprobatą ITB,muszą posiadać certyfikat zgodności z aprobatą ITB w wersji standardowej jak również w odmianie pozwalającej na wykonywanie robót w warunkach jesienno-zimowych.

 

W przypadku zainteresowania, prosimy pobranie dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie i złożenie oferty w formie formularza ofertowego  z załączonymi do niego dokumentami i kosztorysami ofertowymi zgodnie ze SIWZ w kopercie z napisem: 

Oferta.„Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 13,  Morelowa 21 w Sulechowie” osobiście na adres zamawiającego Sulechów ul. Kamienna 12           pokój nr 4 lub doręczenie pocztą  do godz. 11 dnia 23.12.2019 r.

 

Termin zakończenia robót: 30.07.2020 r.

Termin składania ofert:   23.12.2019 r. godz. 11 00

 

Oferta winna zawierać:

Dokumenty wyszczególnione w SIWZ w rozdziale VII, ofertę, kosztorysy ofertowe, kartę gwarancyjną, oświadczenie w trybie art. 22 ust.1

 

Otwarcie ofert nastąpi 23.12.2019 r. godz. 12 00 w Spółdzielni Mieszkaniowej    w Sulechowie ul. Kamienna 12

Szczegółowe informacje można uzyskać u:

Ryszarda Kądzieli tel.(068)4595993

Katarzyny Szuster tel. 68 4595994 

REKLAMY

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2020. All rights reserved.