PRZETARGI

Przetarg - Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 13, Morelowa 21 w Sulechowie

Zapytanie ofertowe

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kamiennej 12 w Sulechowie planuje zlecenie robót związanych z kompleksową termomodernizacją budynków „Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 13, Morelowa 21 w Sulechowie” zgodnie z wymogami technicznymi wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych

 

Zakres rzeczowy robót:

Wykonanie termomodernizacji ścian budynków metodą lekko-mokrą wraz z pracami towarzyszącymi, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej klatek schod. i piwnic, wymianę instalacji ciepłej wody.

Zakres prac zgodnie z przedmiarami robót

 

Wymagania techniczne dla komponentów oferowanych systemów ociepleń:

Technologia ocieplenia elewacji: metodą np.WEBER,ARSANIT lub równorzędna. Instalacja c.w.u. z rur preizolowanych z montażem zaworów podpionowych i odcinających w mieszkaniach. 

Proponowane metody termomodernizacji muszą być dopuszczone do stosowania odpowiednią aprobatą ITB,muszą posiadać certyfikat zgodności z aprobatą ITB w wersji standardowej jak również w odmianie pozwalającej na wykonywanie robót w warunkach jesienno-zimowych.

 

W przypadku zainteresowania, prosimy pobranie dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie i złożenie oferty w formie formularza ofertowego  z załączonymi do niego dokumentami i kosztorysami ofertowymi zgodnie ze SIWZ w kopercie z napisem: 

Oferta.„Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 13,  Morelowa 21 w Sulechowie” osobiście na adres zamawiającego Sulechów ul. Kamienna 12           pokój nr 4 lub doręczenie pocztą  do godz. 11 dnia 23.12.2019 r.

 

Termin zakończenia robót: 30.07.2020 r.

Termin składania ofert:   23.12.2019 r. godz. 11 00

 

Oferta winna zawierać:

Dokumenty wyszczególnione w SIWZ w rozdziale VII, ofertę, kosztorysy ofertowe, kartę gwarancyjną, oświadczenie w trybie art. 22 ust.1

 

Otwarcie ofert nastąpi 23.12.2019 r. godz. 12 00 w Spółdzielni Mieszkaniowej    w Sulechowie ul. Kamienna 12

Szczegółowe informacje można uzyskać u:

Ryszarda Kądzieli tel.(068)4595993

Katarzyny Szuster tel. 68 4595994 

Przetarg - Klonowa

PRZETARG

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie przy ul. Kamiennej 12

 

ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych, położonych:

 

  1. Klonowa 6 D m 32, III piętro, o pow. użytkowej 41,30 m², pow. pomieszczeń przynależnych 3,70 m². Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi 102.640,00 zł.

 

Dnia 19.06.2019r. o godz. 12.00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dla wszystkich chętnych na lokale mieszkalne na ul. Klonowej 6.

 

Cena wywoławcza : wartość rynkowa lokalu mieszkalnego.

 

Wadium – 10% wymaganej wartości rynkowej lokalu należy wpłacić w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do godz. 9;00 w dniu przetargu.

 

Osoba, która wygrała przetarg, poniesie koszty związane z wydzieleniem nieruchomości oraz koszty zawarcia umowy notarialnej.

 

Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg Klonowa 6D, 6C

PRZETARG

              Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie przy ul. Kamiennej 12 ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych, położonych:

  1. Klonowa 6 D m 32, III piętro, o pow. użytkowej 41,30 m², pow. pomieszczeń przynależnych 3,70 m². Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi 102.640,00 zł.
  2. Klonowa 6 C  m 17, parter, o pow. użytkowej 58,60 m², pow. pomieszczeń przynależnych 6,0 m². Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi 138.900,00 zł.

Dnia 03.06.2019r. o godz. 12.00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dla wszystkich chętnych na lokale mieszkalne na ul. Klonowej 6.

Cena wywoławcza : wartość rynkowa lokalu mieszkalnego.

Wadium – 10% wymaganej wartości rynkowej lokalu należy wpłacić w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do godz. 9;00 w dniu przetargu.

Osoba, która wygrała przetarg, poniesie koszty związane z wydzieleniem nieruchomości oraz koszty zawarcia umowy notarialnej.  

Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg - prace dekarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kamiennej 12 w Sulechowie planuje wykonanie prac dekarskich w zasobach mieszkaniowych w Sulechowie.

Zainteresowanych zapraszamy po niezbędne dokumenty do SM Sulechów ul. Kamienna 12 do działu technicznego.
Przygotowane dokumenty należy złożyć w biurze SM Sulechów osobiście lub pocztą na adres zamawiającego:

Sulechów ul. Kamienna 12 pokój nr 2
Termin składania dokumentów: 06.05.2019 r. godz. 11 00
Szczegółowe informacje można uzyskać u Ryszarda Kądzieli tel. 68 4595993

Przetarg Klonowa

PRZETARG

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie przy ul. Kamiennej 12

ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych, położonych:

 

  1. Klonowa 6 D m 32, III piętro, o pow. użytkowej 41,30 m², pow. pomieszczeń przynależnych 3,70 m². Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi 102.640,00 zł.

  2. Klonowa 6 C  m 17, parter, o pow. użytkowej 58,60 m², pow. pomieszczeń przynależnych 6,0 m². Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi 138.900,00 zł.

Dnia 08.04.2019r. o godz. 12.00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dla wszystkich chętnych na lokale mieszkalne na ul. Klonowej 6.

 

Cena wywoławcza : wartość rynkowa lokalu mieszkalnego.

 

Wadium – 10% wymaganej wartości rynkowej lokalu należy wpłacić w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do godz. 9;00 w dniu przetargu.

 

Osoba, która wygrała przetarg, poniesie koszty związane z wydzieleniem nieruchomości oraz koszty zawarcia umowy notarialnej.

Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Podkategorie

REKLAMY

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2020. All rights reserved.