PRZETARGI

Wykonanie częściowych prac dekarskich 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kamiennej 12 w Sulechowie planuje wykonanie częściowych prac dekarskich w wybranych zasobach mieszkaniowych w Sulechowie.

Zainteresowanych zapraszamy po niezbędne dokumenty osobiście do SM Sulechów ul. Kamienna 12 do działu technicznego

tel 68 459 59 93 lub 68 459 59 99.

Godziny urzędowania : poniedziałek 7 00 - 16 00 , wtorek do czwartku 7 00 - 15 00,
piątek 7 00 - 14 00 z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowo.

Dokumenty wydajemy w siedzibie budynku SM Sulechów ul. Kamienna 12.
Pobrane i przygotowane dokumenty należy złożyć w biurze SM Sulechów osobiście lub pocztą na adres zamawiającego: Sulechów ul. Kamienna 12 pokój nr 2.
Nieprzekraczalny termin składania dokumentów: 04.05.2022 r. godz. 11 00
Szczegółowe informacje można uzyskać u Ryszarda Kądzieli tel. 68 459 59 93

Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 4, Klonowa 2 w Sulechowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa

66-100 Sulechów ul. Kamienna 12

                                                                                                                                              

                             Zapytanie ofertowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kamiennej 12 w Sulechowie planuje zlecenie robót związanych z kompleksową termomodernizacją budynków „Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 4, Klonowa 2 w Sulechowie” zgodnie z wymogami technicznymi wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych

Zakres rzeczowy robót:

Wykonanie termomodernizacji ścian budynków metodą lekko-mokrą wraz z pracami towarzyszącymi.

Zakres prac zgodnie z przedmiarami robót

Wymagania techniczne dla komponentów oferowanych systemów ociepleń:

Technologia ocieplenia elewacji: metodą np.WEBER,ARSANIT lub równorzędna. Instalacja c.w.u. z rur preizolowanych z montażem zaworów podpionowych i odcinających w mieszkaniach oraz montaż zaworów podpionowych c.o. 

W przypadku zainteresowania, prosimy pobranie dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie i złożenie oferty w formie formularza ofertowego  z załączonymi do niego dokumentami i kosztorysami ofertowymi zgodnie ze SIWZ w kopercie z napisem: 

Oferta.„Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 4,  Klonowa 2 w Sulechowie”osobiście na adres zamawiającego Sulechów ul. Kamienna 12           pokój nr 4 lub doręczenie pocztą do godz. 11 dnia 22.06.2021 r.

Termin zakończenia robót: 30.12.2021 r.

Termin składania ofert:   22.06.2021 r. godz. 11 00

Oferta winna zawierać:

Dokumenty wyszczególnione w SIWZ w rozdziale VII, ofertę, kosztorysy ofertowe, kartę gwarancyjną, oświadczenie w trybie art. 22 ust.1

Otwarcie ofert nastąpi 22.06.2021 r. godz. 12 00 w Spółdzielni Mieszkaniowej    w Sulechowie ul. Kamienna 12

Szczegółowe informacje można uzyskać u Ryszarda Kądzieli tel.(068)4595993 ,    Ewa Kotowska tel. 68 4595994

Ogłoszenie 26.04.2021

O g ł o s z e n i e

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kamiennej 12 w Sulechowie planuje wykonanie częściowych prac dekarskich w wybranych zasobach mieszkaniowych  w Sulechowie.

Zainteresowanych zapraszamy po niezbędne dokumenty osobiście do  SM Sulechów ul. Kamienna 12 do działu technicznego tel 68 459 59 93 lub 68 459 59 99.

 

Godziny urzędowania :

poniedziałek 7:00 - 16:00

wtorek do czwartku 7:00 - 15:00,

piątek 7:00 - 14:00 z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowo. 

 

Dokumenty wydajemy po zgłoszeniu telefonicznym przy budynku SM Sulechów. Pobrane i przygotowane dokumenty należy złożyć w biurze SM Sulechów osobiście  lub pocztą  na adres zamawiającego:  Sulechów ul. Kamienna 12 pokój nr 2.

Nieprzekraczalny termin składania dokumentów:   10.05.2021 r. godz. 11:00

Szczegółowe informacje można uzyskać u Ryszarda Kądzieli tel. 68 459 59 93

Podkategorie

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2022. All rights reserved.