AKTUALNOŚCI

Głosowanie uchwał walnego zgromadzenia za rok sprawozdawczy 2020 w stanie trwającej epidemii

Protokół
Komisji Skrutacyjnej z dnia 25.06.2021 r. z głosowania na piśmie
Określonych uchwał Walnego Zgromadzenia

  1. Skład i zadania Komisji Skrutacyjnej
    Komisja Skrutacyjna w składzie: ...

wynik glos 2021 1

wynik glos 2021 2

wynik glos 2021 3

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2022. All rights reserved.